Help de kinderen

Slechts 1800 kilometer hier vandaan leven duizenden kinderen, jonge mensen en ouderen met angst voor de onzichtbare ziekmakende straling als gevolg van de Tsjernobyl ramp.

In de door radioactiviteit besmette gebieden is vooral bij kinderen door aantasting van het immuunsysteem een sterke stijging van een groot scala aan ziektes waarneembaar zoals leukemie, nier-, lever-, darm- en maagkanker.

De armoede is groot: er is amper geld voor de eerste levensbehoeften, laat staan voor medicijnen.

Wij van Stichting Kinderhulp Tsjernobyl willen hulp bieden aan hen en vooral de kinderen die moeten opgroeien in armoede en onzekerheid.

Nieuwsbrief jul 2022

Andre en Christine Ondanks de oorlog in Oekra/iuml;ne gaat ons werk in Belarus door. We vernemen van onze broeders en zusters dat de armoede steeds groter wordt vanwege de sancties. De gewone mensen hebben hier het meest door te lijden. De armen zijn nog armer geworden. Na het begin van de oorlog gingen alle prijzen met 50 tot 70% omhoog, terwijl de lonen van de mensen gelijk blijven. Boodschappen zijn bijzonder duur.
Wij zijn dankbaar dat we ook in deze situatie tot zegen mogen zijn voor de mensen in Belarus. Lees hieronder dat ons werk doorgaat! Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, jullie giften en jullie gebeden, waar we een ieder hartelijk voor danken, maar bovenal door de zegen van onze Heere.

Lees de volledige nieuwsbrief hier.

In Hem verbonden,
André en Christine Boele

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022