Help de kinderen

Slechts 1800 kilometer hier vandaan leven duizenden kinderen, jonge mensen en ouderen met angst voor de onzichtbare ziekmakende straling als gevolg van de Tsjernobyl ramp.

In de door radioactiviteit besmette gebieden is vooral bij kinderen door aantasting van het immuunsysteem een sterke stijging van een groot scala aan ziektes waarneembaar zoals leukemie, nier-, lever-, darm- en maagkanker.

De armoede is groot: er is amper geld voor de eerste levensbehoeften, laat staan voor medicijnen.

Wij van Stichting Kinderhulp Tsjernobyl willen hulp bieden aan hen en vooral de kinderen die moeten opgroeien in armoede en onzekerheid.

Nieuwsbrief jun 2024

Andre en Christine De eerste maanden van 2024 zijn al weer voorbij. Het is al lang geleden dat onze vorige nieuwsbrief uitkwam. Daarom doen we in deze nieuwsbrief een terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Wij horen dat in Belarus de boodschappen bijzonder duur zijn. De hoogst noodzakelijke dingen worden gekocht. Wij zijn dankbaar in deze situatie tot zegen te mogen zijn voor de mensen daar. Dat is mogelijk door de trouwe inzet van onze vrijwilligers, jullie giften en jullie gebeden, waar we een ieder hartelijk voor danken, maar bovenal door de zegen van onze Heere God.

Lees de volledige nieuwsbrief hier.

In Hem verbonden,
André en Christine Boele

berezino_2023

Kinderkamp Berezino 2023