Help de kinderen

Slechts 1800 kilometer hier vandaan leven duizenden kinderen, jonge mensen en ouderen met angst voor de onzichtbare ziekmakende straling als gevolg van de Tsjernobyl ramp.

In de door radioactiviteit besmette gebieden is vooral bij kinderen door aantasting van het immuunsysteem een sterke stijging van een groot scala aan ziektes waarneembaar zoals leukemie, nier-, lever-, darm- en maagkanker.

De armoede is groot: er is amper geld voor de eerste levensbehoeften, laat staan voor medicijnen.

Wij van Stichting Kinderhulp Tsjernobyl willen hulp bieden aan hen en vooral de kinderen die moeten opgroeien in armoede en onzekerheid.

Nieuwsbrief 2018 - nr. 1

Andre en ChristineHet is een tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen hebt. Er is ook nogal wat gebeurd in ons privé leven. Eind maart is de moeder van Christine overleden na een langdurige periode van zorg. Nog geen twee maanden later is de vader van André overleden na driekwart jaar tobben met zijn gezondheid en uiteindelijk een slopende ziekte. Beiden waren jarenlang betrokken bij het werk van de stichting. De een hielp met kleding inpakken en de ander keek de binnengekomen naaimachines na. Wij danken de Heere dat zij beiden zijn bevorderd tot heerlijkheid.

Lees de volledige nieuwsbrief hier.

"Dank voor jullie gebeden, inzet en gaven en wij weten dat de HEERE met ons is."

In Hem verbonden,
André en Christine Boele